3. søndag efter trinitatis (II)

At være hjemme – at blive borte – at vende hjem. Det er et grundtema i enhver stor fortælling, også i denne søndags tekster. Et livstema.

Lektien Es.65,1-2 handler om Guds udstrakte hænder mod sit folk.

Epistlen Ef.2,17-22 beretter om den fred, som Jesus kom med, til dem der var tæt på og dem, der var langt borte. Og dermed følger billedet af huset, som er bygget med Jesus Kristus som hovedhjørnesten, og hvor menigheden hører hjemme.

Evangeliet Lukas 15,11-32 er Jesu lignelse om den fortabte søn.

Udvalgte salmer til dagen:
748 Nu vågne alle Guds fugle små
492 Guds igenfødte nylevende sjæle
634 Du ved det nok, mit hjerte
379 Der er en vej
722 Nu blomstertiden kommer
307 Gud Helligånd, vor igenføder
498 Gud, efter dig jeg længes

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

Kormusik til helligdagen