3. søndag efter påske (II)

Fra og med denne søndag sker der en bevægelse i evangelieteksterne frem med pinse. Sorgen ved Jesus’ afsked bliver vendt til glæde ved Helligåndens komme.

Lektien 2.Mos.3,1-7ff er beretningen om Gud der kalder på Moses fra den brændende tornebusk. Guds navn er Jeg Er, siger han til Moses.

Lektien fra Ap.Gern.4,7-12 er den samme som til første tekstrække, altså Peters henvisning til Jesus som den korsfæstede og opstandne, der er blevet hovedhjørnesten efter først at være blevet vraget.

Epistlen Hebr.4,14-16 er forkyndelsen af Jesus som ypperstepræsten der har været fristet i alle ting, og som derfor kan have medfølelse med ethvert menneske.

Evangeliet Johannes 14,1-11 er fra afskedstalerne skærtorsdag aften, hvor Jesus siger: Jeg er vejen. Det guddommelige navn Jeg er viser sig i Jesus, fordi han er fra Gud.

Udvalgte salmer til dagen:
736 Den mørke nat forgangen er
22 Gådefuld er du, vor Gud
20 Jeg ser dit kunstværk, store Gud
379 Der er en vej
377 I Herrens udvalgte
556 I Himmelen
332 På Jerusalem det ny

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Kormusik til helligdagen