3. søndag efter helligtrekonger (I)

Et tema i læsningerne til første tekstrække er, at der ses på den fremmede. Som israelitterne selv havde erfaret at være fremmede i Ægypten, skal de se på den fremmede med respekt og kærlighed (5.Mos.10,17-21).

Epistlen Rom.12,16-21 formaner til fred og til at overvinde det onde med det gode.

Evangeliet Mattæus 8,1-13 omfatter to helbredelser fra Jesu hånd, først af en spedalsk, dernæst en helbredelse på afstand af en romersk officers tjener. Sig blot et ord, sagde officeren. Begge de to helbredte stod udenfor det jødiske samfund, igen temaet med fremmede der møder Jesu guddommelige væsen.

Udvalgte salmer til dagen:
403 Denne er dagen
52 Du Herre Krist
73 Vi synger med Maria
365 Guds kærlighed ej grænse ved
9 O store Gud

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen