3. søndag efter helligtrekonger (II)

Et gennemgående tema i dagens læsninger er Tro.

Først Abrahams tro på Guds løfte om efterkommere, selv om Abraham var barnløs (1.Mos.15,1-6).

Epistlen Hebr.11,1-6 taler om tro som fast tillid til det, der håbes på, og fremdrager eksempler fra frelseshistorien.

Evangeliet Lukas 17,5-10 rummer disciplenes bøn om større tro, og som svar fortæller Jesus en lignelse om en tjeners pligt til at tjene. Den lille tro kan blive til trofasthed og tjenersind.

Udvalgte salmer til dagen:
2 Lover den Herre
8 Om alle mine lemmer
377 I Herrens udvalgte
577 Vor tro er den forvisning på
12 Min sjæl, du Herren love
582 At tro er at komme
Kirkesangbogen 968 Vi tror på én Gud

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen