25. søndag efter trinitatis (I)

Ved kirkeårets slutning er det gennemgående tema for de bibelske tekster, at der ses frem mod verdens ende og altings afslutning. Det eskatologiske håb, at når alt jordisk er afrundet, er Kristus der stadig og holder sine ord.

Lektien Es.51,12-16 er trøstende ord i nødens stund med det smukke billede: Gud skjuler sit folk med skyggen af sin hånd.

Epistlen 1.Thess.4,13-18 forkynder, at de døde såvel som de levende skal møde Herren, når han kommer igen.

Evangeliet Mattæus 24,15-28 er Jesu ord om de sidste tider.

Udvalgte salmer til dagen:
748 Nu vågne alle Guds fugle små
355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre
635 Vær stærk, min sjæl, i denne tid
639 Når i den største nød vi stå
263 Sin vogn gør han af skyer blå
277 Herre, når din time kommer
24 En vej eller anden
536 Udrust dig, helt fra Golgata

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Jesper Topp: 15 orgelkoraler   01-005

Kormusik til helligdagen
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 2  30 korkoraler 02-005

 

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Trinitatistiden her:
Musikforslag til Trinitatistiden