25. søndag efter trinitatis (II)

Ved kirkeårets slutning er det gennemgående tema for de bibelske tekster, at der ses frem mod verdens ende og altings afslutning. Det eskatologiske håb, at når alt jordisk er afrundet, er Kristus der stadig og holder sine ord. ”Vær beredt” er et tema for dagen.

Lektien Job 14,7-15 forkynder, at for et træ er der håb. Job håber på, at Gud vil huske ham, selv når han er dødsriget.

Epistlen 2.Pet.3,8-15 ser frem mod endetiden i den uvisse fremtid, hvor alt skal forgå og Gud skal oprette nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.

Epistlen 1.Kor.15,50-57 forkynder forvandlingens hemmelighed: at ved altings ende skal det forgængelige iklædes uforgængelighed og det dødelige udødelighed.

Og dermed er døden overvundet ved Guds kraft.

Evangeliet Lukas 17,20-33 er Jesu ord om, hvordan Guds rige kommer midt iblandt disciplene. Og han forbereder dem på endetiden, hvor Menneskesønnen kommer igen pludseligt.

Udvalgte salmer til dagen:
235 Verdens igenfødelse
411 Hyggelig, rolig
277 Herre, når din time kommer
352 Herrens kirke er på jord
321 O kristelighed
775 Der står et slot i vesterled
541 Vær du mig nær

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Jesper Topp: 15 orgelkoraler   01-005

Kormusik til helligdagen