24. søndag efter trinitatis (II)

Dagens tekster rummer flere emner: Fra død til liv - Fra lidelse til befrielse og frelse - Håb om genoprettelse - Kristi domstol ved tidens ende.

Lektien Dan.7,9ff fortæller om profetens vision af endetidens dom, med den gamle af dage på tronen og menneskesønnen, som blev ført frem for ham.

Epistlen 2.Kor.5,1-10 er forkyndelsen af det eskatologiske håb: når det jordiske liv brydes ned, iklædes vi den himmelske bolig fra Herren. At høre til i det jordiske telt og i det himmelske rige.

Evangeliet Johannes 5,17-29 er Jesu ord om, hvordan han som Sønnen gør Faderens gerninger. Allerede nu ved at høre hans ord og tro, er det evige liv nærværende. Den, som tror, er gået fra døden til livet. Det evige liv begynder i nutiden.

Udvalgte salmer til dagen:
739 Rind nu op i Jesu navn
276 Dommer over levende og døde
498 Gud, efter dig jeg længes
274 Rejs op dit hoved, al kristenhed
558 Når mit øje
560 Det livets ord vi bygge på

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Jesper Topp: 15 orgelkoraler   01-005

 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

Kormusik til helligdagen