23. søndag efter trinitatis (I)

Et tema er: At være i verden. At finde ud af at være i verden og samtidig høre til i Jesu Kristi rige. At være i verden uden at glemme det åndelige.

Lektien Amos 8,4-7 er domsord mod dem, der vil undertrykke de fattige ved bedrageri.

Epistlen Rom.13,1-7 er apostlens ord om at underordne sig de myndigheder man nu engang befinder sig under.

Evangeliet Mattæus 22,15-22 gengiver en stridssamtale, hvor Jesus sættes på prøve. Må man betale skat til kejseren eller ej? Hans kendte svar er ”Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!”

Udvalgte salmer til dagen:
745 Vågn op og slå på dine strenge
367 Vi rækker vore hænder frem
163 Fuglen har rede og ræven har grav
710 Kærlighed til fædrelandet
388 Herrens røst var over vandet
391 Dit ord, o Gud, som duggen kvæger

Orgelmusik til helligdagen

”Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!” - Skatter og afgifter tilkommer de jordiske myndigheder - Vores tak til Gud og Gudsriget er af en helt anden art. En morgensalme der berører denne tematik er ”Vågn op og slå på dine strenge”. Her i to forskellige orgelkoraludgaver af hhv. Peter Møller og Henning Riiser.

Den dobbelthed, der ligger i dagens tekst (den jordiske vs. Den himmelske løn), kan måske illustreres med et todelt stykke. F.eks. Johann C.F. Fischers lille Præludium og Fuga i C-dur eller Carl Nielsens to små Præludier i Es-dur.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen