23. søndag efter trinitatis (II)

Gud kræver barmhjertighed af os mennesker er en passende overskrift for dagens gudstjeneste.

Jesu blik på mennesker er afslørende – og kan være nådigt. Han ser igennem de ydre handlinger, ind i hjertet. Enkens gave (af værdi som en øre) var mere værd end de riges gaver, fordi den var givet af barmhjertighed. Om gaven var ganske værdiløs i penge, så var den stor i Jesu øjne. Jesu blik kræver, at vi forsøger at se ikke kun med øjnene, men også med hjertet. Barmhjertighed har ikke med penge at gøre. Barmhjertig kan enhver være – i den forstand er rig og fattig stillet lige.

Lektien Jer.7,1-11 kræver retfærdighed og godhed – og forkynder dom over dem, der handler uretfærdigt.

Epistlen Fil.3,17-21 formaner menigheden til at se opad mod himlene, for der er menighedens borgerskab, og derfra skal de forvente at møde Herren Jesus som frelser.

Evangeliet Markus 12,38-44 er beretningen om enkens skærv. Den fattige enkes gave i tempelblokken var i Jesu øjne mere værd end de riges gaver, for hun gav alt, hvad hun havde.

Udvalgte salmer til dagen:
751 Gud ske tak og lov
366 Nogen må våge i verdens nat
294 Talsmand, som på jorderige
376 Lyksaligt det folk, som har øre for klang
612 Den store mester kommer
680 Jesus, kom dog nær til mig

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen