22. søndag efter trinitatis (I)

Et fælles tema i dagens tekster er Tilgivelse. Er der grænser for tilgivelse? Hvam kan tilgive? Kan man tilgive på en andens vegne? Hvad med uskyldige ofre – hvem kan tale på deres vegne?

Lektien 1.Mos.50,1-21 er fra slutningen af Josef-historien, som strækker sig fra 1. Mos.kap. 37 til 50. Josef tilgiver sine brødre med ordene: I tænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode.

Epistlen Fil.1,6-11 er apostlens opfordring til at menigheden må vokse i indsigt og dømmekraft.

Evangeliet Mattæus 18,21-35 er Jesu lignelse om den gældbundne tjener.

Udvalgte salmer til dagen:
743 Nu rinder solen op af østerlide
522 Nåden er din dagligdag
601 Herlighedens Gud
695 Nåden hun er af kongeblod
Kirkesangbogen 988 Nu løfter Gud sit ansigt over jorden

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Kormusik til helligdagen
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 
 

Lutherrosen - Antologi for ligestemmigt kor  (20 satser) FUK141

 
 

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Trinitatistiden her:
Musikforslag til Trinitatistiden