22. søndag efter trinitatis (II)

Et tema i dagens tekster er: den største, de mindste, de fortabte, de genfundne - At se det store i de små.

Lektien Es.49,13-18 er en takkesang for, at som en mor ikke kan glemme sit barn, kan Gud heller ikke.

Epistlen Ef.4,30-32 formaner til mildhed og tilgivelse.

Evangeliet Mattæus 18,1-14 er Jesu ord til disciplene om, at den mindste er den største i Guds rige. Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.

Udvalgte salmer til dagen:
9 O store Gud, vi love dig
483 Slip os arme ej
21 Du følger, Herre, al min færd
674 Sov sødt, barnlille
731 Nu står er skum fra bølgetop
6 Dig være, mildeste Gud Fader
266 Mægtigste Kriste

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Kormusik til helligdagen
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 
 

Lutherrosen - Antologi for ligestemmigt kor  (20 satser) FUK141

 

Korsatser fra Kirkesangbogen I  15 satser for to lige stemmer og klaver FUK149