20. søndag efter trinitatis (I)

På dagen i dag skal vi lægge os på sinde både at tage imod, glæde os og agte på Herrens godhed. Jesu indbydelse (i dagens evangelium) går ud til enhver – han advarer om, at det kan blive for sent.

Lektien Jer.18,1-6 er billedordet om, at som leret er i pottemagerens hånd, er mennesket i Guds hånd og kan formes af ham. Det kan sammenfattes i ordet ”skabelsestro”.

Epistlen Ef.5,15-21 er formaningen til at leve i visdom og synge og spille for Herren.

Evangeliet Mattæus 22,1-14 er Jesu lignelse om kongesønnens bryllup, hvor de først indbudte ikke ville komme – og bryllupsinvitationen gik ud til hvem som helst på stræder og veje. Men en af de indbudte havde ikke bryllupsklæder på og blev kastet ud.

Udvalgte salmer til dagen:
1 Guds menighed, syng
2 Lover den Herre
745 Vågn op og slå på dine strenge
624 Gud er Gud, før jorden skabtes
561 Jeg kender et land
385 Op, alle folk på denne jord
30 Op, alle som på jorden bor
518 På Guds nåde
536 Udrust dig, helt fra Golgata
Fra 100 salmer: 810 Blandt spurvefjer og blade

Orgelmusik til helligdagen

Linjen gennem dagens tre tekster kan tolkes således: Vi er formet af Guds hånd - Lad os glæde os med spil og sang - Og lad os tage imod hans godhed. Det kan belyses musikalsk med en orgelkoral over en af vores lovsange ”Lover den Herre” - her i en version af Mads Granum og her i en version af Lasse Toft Eriksen; eller salmen ”Op, alle, som på jorden bor” - her i en udsættelse af Buxtehude og her af Jesper Madsen. Evangeliet har også en alvor over sig og med et stykke som Buxtehudes smukke orgelkoral ”Behold os, Herre, ved dit ord” eller Maurice Greenes lille Voluntary i Es-dur kan vi løfte en musikalsk bøn med håb.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Kormusik til helligdagen