20. søndag efter trinitatis (II)

Et fælles tema for dagens lektie og evangelie er billedet af vingården og hvordan den skal passes for at bære frugt. Et andet tema er, at Jesus forkynder dom over dem, som ikke tager imod hans ord.

Lektien Es.5,1-7 er profetens sang om Herrens vingård, der var smukt anlagt, men intet udbytte gav. Som følge heraf vil den gå til og forfalde – en domslignelse.

Epistlen Rom.11,25-32 er ordene om Israels forhærdelse og afvisning af evangeliet – og forjættelsen om at også Israel skal finde barmhjertighed.

Evangeliet Mattæus 21,28-44 er Jesu lignelse om de utro vingårdsmænd, en domslignelse.

Udvalgte salmer til dagen:
12 Min sjæl, du Herren love
396 Min mund og mit hjerte
319 Vidunderligst af alt på jord
332 På Jerusalem det ny
473 Dit minde skal, o Jesus sød

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

Kormusik til helligdagen