2. søndag i fasten (II)

Mennesket er velsignet fra første begyndelse. Og enhver vil møde fristelser og modgang. Ingen kan helt sætte sig i en andens sted, undtagen Jesus selv, som satte sig i ethvert menneskes sted.

Lektien fra 1.Mos.1,27-31 fortæller om menneskets skabelse på sjette dag og Guds velsignelse af mennesket.

Epistlen Hebr.5,1-10 taler om Kristus som den ypperstepræst, der er udvalgt af Gud, og som gik i forbøn for os.

Evangeliet Markus 9,14-29 beretter om Jesu underfulde helbredelse af en besat dreng, hvis far fortvivlet beder om hjælp med ordene ”Hvis du kan...”. ”Jesu kamp mod onde magter” og ”Afmagt og tro” er kærnen i evangeliet.

Udvalgte salmer til dagen:
739 Rind nu op
753 Gud, du som lyset og dagen oplod
388 Herrens røst var over vandet
182 Følger med til urtegården
677 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
580 Jesus, dødens overvinder

Orgelmusik til helligdagen

Evangeliets dramatiske og underfulde tekst kalder på bønfaldende og taknemmelig musik. Bachs evigt smukke “Ich ruf zu dir” vil være oplagt i dag. Andre stykker kunne være Gade flotte Andante i d-mol eller Jesper Madsens orgelkoral over ”Du Herre Krist”, som netop rummer taknemmelighed over Jesu indgriben.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Kormusik til helligdagen