2. pinsedag (II)

Et tema for denne Anden pinsedag er Fællesskabet i Guds Ånd. Uden Ånd gøres den menneskelige eksistens flad og endimensional. Ånden er som brød – vi fyldes med det og det opliver, giver kraft og skaber samhørighed.

Lektien Ezek.11,19-20 er profetien om et nyt hjerte og en ny ånd i menneskets indre.

Lektien Ap.Gern.2,42-47 beretter om den første menigheds fællesskab.

Evangeliet Johannes 6,44-51 er Jesu ord: Jeg er livets brød.

Udvalgte salmer til dagen:
723 Naturen holder pinsefest
396 Min mund og mit hjerte
313 Kom, regn af det høje
290 I al sin glans
335 Flammerne er mange, lyset er et
291 Du som går ud
298 Helligånden trindt på jord
301 Kom, Helligånd, Gud Herre from

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 
 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035