2. påskedag (II)

Påskedags opstandelsesglæde fejres atter her på Anden påskedag, men dagen har alligevel sin egen nuance. Vi hører om forvirring og sorg, der bliver vendt til glæde, da Maria Magdalenes ser den opstandne Jesus.

Lektien Sl.16,5-11 er en lovsang til Herren.

Epistlen 1.Kor.15,12-20 er Paulus’ ord om, at Kristi opstandelse påskemorgen peger frem mod de dødes opstandelse sidenhen.

Som valgfri læsning anføres Ap.Gern.10,34-41 som i første tekstrække.

Evangeliet Johannes 20,1-18 beretter om Peter og den anden discipel (formentlig Johannes) som ser den tomme grav og overbevises om Jesu opstandelse. Maria Magdalene møder havemanden, mens hun græder, og da Jesus kalder på hende, ser hun at havemanden er den opstandne Herre.

Udvalgte salmer til dagen:
249 Hvad er det at møde den opstandne mester
248 Med thomaskravet står vi her
241 Tag det sorte kors fra graven
245 Opstandne Herre, du vil gå
244 Hvor lifligt er det dog at gå
243 Luk øjne op, al kristenhed
Kirkesangbogen 921 Det lød som et suk

Orgelmusik til helligdagen

Kormusik til helligdagen