2. juledag (II)

Anden juledag er helgenfest for Skt. Stefanus og den eneste dag med navn efter en martyr, som er bevaret efter reformationen. Historisk set går Skt. Stefansdag længere tilbage end julens højtid, idet fastsættelse af juledag (højtiden for Jesu fødsel) 25. december skete i 3. århundrede, mens man tidligere havde fejret 6. januar som dagen for Jesu fødsel.

Lektien Ap.Gern.6,8-14 og 7,54-60 til begge tekstrækker beskriver Stefanus’ martyrdød.

Anden tekstrækkes lektie fra Esajas 50,4-7 er ordene fra profeten om at være discipel trods den lidelse han måtte møde. Sammenhængen mellem lidelse og trøst fremhæves i evangeliet Mattæus 10,32-42.

Jesu lidelse og Stefanus’ lidelse er en rød tråd gennem teksterne. Bønnen for forfulgte mennesker er et tema for Anden juledags gudstjeneste.

Udvalgte salmer til dagen:
122 Den yndigste rose
129 Julebudet til dem, der bygge
131 Blåt vælded lys frem bag skyers skred
132 Guds engle i flok
96 Fra himlen kom en engel klar
98 Det var ikke en nat som de andre

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Jesper Topp: 15 orgelkoraler   01-005

 
 

Per Günther: 55 orgelkoraler og koralfantasier  for orgel 01-019

 
 

Kormusik til helligdagen