19. søndag efter trinitatis (I)

Et nyt liv - for syge og raske kan stå som en overskrift denne søndag.

Lektien Es.44,22-28 forkynder, at Gud, som skabte alt, har grebet ind og vil gribe ind.

Epistlen Ef.4,22-28 formaner til at leve i det nye liv, i ny praksis med sandheden som ledetråd.

Evangeliet Markus 2,1-12 beretter om Jesu helbredelse af en lam mand, som fires ned gennem taget. Tilgivelse og helbredelse kædes sammen på en forunderlig måde, og de tilstedeværende lovpriser Gud for det, de lige har set.

Udvalgte salmer til dagen:
3 Lovsynger Herren
4 Giv mig, Gud, en salmetunge
140 I Nazaret i trange kår
164 Øjne, I var lykkelige
21 Du følger, Herre, al min færd
666 Den grund hvorpå jeg bygger
482 O Herre god og frelser from
435 Aleneste Gud i Himmerig

Orgelmusik til helligdagen

Det nye liv / den nye begyndelse er helt gennemgående temaer denne dag. Derfor foreslås musik, både til præ- og postludium, der har god energi og retning og som kan underbygge denne bevægelse fremad (mod det bedre). F.eks. en ouverture eller et andet stykke med en åben og udadvendt karakter.

Her er lidt forskelligt:
Händel: Ouverture fra oratoriet Joshua
William Boyce: Trumpet Voluntary i C-dur
Christian Rinck: Præludium i C-dur
Boëllmann: Menuet Gothique

Louis Raffy: Sortie
Malcolm Archer: Festival Finale
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 
 
 

Korsatser fra Kirkesangbogen I  15 satser for to lige stemmer og klaver FUK149

 
 

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Trinitatistiden her:
Musikforslag til Trinitatistiden