19. søndag efter trinitatis (II)

I dag hører vi om en himmelstige, der forbinder det himmelske med det jordiske og som kan give indsigt i en flig af Guds himmelglans. Et tema for dagen er, at hver eneste har opgave og funktion i menigheden, fordi den lever som eet legeme.

Lektien 1.Mos.28,10-18 er fortællingen om Jakobs drøm og hans drømmesyn af stigen til himlen. Jakobs møde med det hellige.

Epistlen 1.Kor.12,12-20 er Paulus’ ord om at menigheden skal være et legeme med mange lemmer, der hver har sin opgave.

Evangeliet Johannes 1,35-51 fortæller om Jesu kaldelse af disciplene Andreas og Simon Peter, Filip og Nathanael. Afsluttende med Jesu ord om himmelstigen fra den åbne himmel.

Udvalgte salmer til dagen:
356 Almagts Gud, velsignet vær
26 Nærmere, Gud, til dig (lektiesalme)
27 Du gav os efter dit behag
376 Lyksaligt det folk, der har øre for klang
425 Velsignelse, al jordens tarv

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

Kormusik til helligdagen