18. søndag efter trinitatis (I)

I dag hører vi lovens største bud: Det dobbelte kærlighedsbud ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte…” og ”Du skal elske din næste som dig selv”. Jesus havde myndighed til at skelne mellem lovens bud - og guddommelige myndighed til at være den han er.

Lektien Es.40,18-25 betoner, at intet jordisk kan sammenlignes med Gud, som har skabt alt.

Epistlen 1.Kor.1,4-8 er en tak for, at ordet om Kristus er grundfæstet i menigheden, så den kan stå fast til det sidste.

Evangeliet Mattæus 22,34-46 er en stridssamle, hvor Jesus sættes på prøve med spørgsmålet om, hvad der er Moselovens største bud. Jesus citerer det dobbelte kærlighedsbud fra Det gamle Testamente. Derefter sætter han tilhørerne på prøve ved at spørge dem, hvem mon Kristus er. Ingen kunne svare.

Udvalgte salmer til dagen:
736 Den mørke nat forgangen er
54 Hvad mener I om Kristus
28 De dybeste lag i mit hjerte
289 Nu bede vi den Helligånd
731 Nu står der skum fra bølgetop
7 Herre Gud, dit dyre navn og ære
16 O Gud, hvor er du mer end skøn
598 O Gud, du ved og kender
Fra 100 salmer 889 Du skal elske din næste som dig selv

Orgelmusik til helligdagen

Dagens evangelium er to-delt, men kan sammenfattes til - Hvem er Kristus? - Han er den, der med myndighed og indsigt fortæller os at - vi skal elske Gud - og vi skal elske vor næste som os selv.

”Giv ydmyg kærlighed / til Gud og til min næste…” - som der står i salmen ”O Gud, du ved og kender”.

Kan man finde musik med en kærlig og omsorgsfuld karakter eller musik med en optimistisk tone, rammer man nok ikke helt ved siden af denne dag.

F.eks. fra det romantiske repertoire: Niels W. Gades Tonestykke i C-dur (fra Tre Tonestykker), Edward John Hopkins’ Allegretto con grazia, eller Carl Attrups Postludium i C-dur. Eller fra barokken: Händels Andante fra Orgelkoncert i G-dur eller John James Voluntary i A-dur.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

Kormusik til helligdagen