17. søndag efter trinitatis (I)

At leve i taknemmelighed - at leve i fællesskab er temaerne i dagens lektie og epistel. Evangeliet fortæller om Jesus, der satte sig ud over de jødiske regler - han handlede i barmhjertighed og helbredte en syg.

Lektien Sl.19,2-7 er en lovsang for Guds skaberværk, der viser sig i himlens og solens glans.

Epistlen Efes.4,1-6 formaner til at bevare Åndens enhed i fredens bånd, så menighedens liv og indbyrdes kærlighed vidner om det nye liv, de er sat ind i.

Evangeliet Lukas 14,1-11 beretter om myndige Jesu helbredelse af en syg på en sabbat, mens han iagttages af farisæerne. Dernæst hans ord om at vælge den nederste plads ved bordet.

Udvalgte salmer til dagen:
747 Lysets engel
735 Nu sol i øst oprinder mild
392 Himlene, Herre, fortælle din ære
20 Jeg ser dit kunstværk, store Gud
68 Se, hvilket menneske
334 Guds kirkes grund alene (epistelsalme)
492 Guds igenfødte, nylevende sjæle
26 Nærmere, Gud, til dig

Orgelmusik til helligdagen

Dagens musik må udstråle taknemmelighed over skaberværket og over Jesu livgivende gerninger. Salmen ”Himlene, Herre, fortælle din ære” er en gendigtning af dagens første tekst. Bjarne Hersbos ”Himlene, Herre”-orgelkoral, kunne være en flot indledning til dagens gudstjeneste. Carl Nielsens Festpræludium til Aarhundredskiftet vil heller ikke være dumt - det kunne fint illustrere den nye begyndelse for den syge mand, Jesus helbreder i dagens evangelium. Som postludium kunne man spille Jesper Topps flotte bearbejdelse af en af dagen salmer ”Guds igenfødte”. I den lidt mindre skala måske en festlig march, som denne af Matthew Camidge eller en lille, glad sag som f.eks. The Lord Mayor’s swanhopping Trumpet Tune” af en unavngiven, engelsk komponist.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

15 præludier over lovsange  for orgel 01-024

 

Jesper Topp: 15 orgelkoraler   01-005

 
 

Carl Nielsen: Orgel album  / Organ Album 01-011

 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen
 
 

Merete Kuhlmann: Korbog 2  30 korkoraler 02-005

 

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Trinitatistiden her:
Musikforslag til Trinitatistiden