16. søndag efter trinitatis (I)

Denne søndag kaldes ”den lille påske” fordi den i evangelieteksten beretter om Jesus, der opvækker enkens søn fra de døde. Et glimt af påskeevangeliet et halvt år efter påske der styrker os i Opstandelsens håb.

Lektien fra Jobs bog 19,23-27 er Jobs ord med håb om, at han, når hans legeme er skrællet af, skal skue Gud.

Den valgfrie lektie Jobs bog 3,11-22 er Jobs fortvivlede spørgsmål, da han har mistet alt. Fra bunden af sin fortvivlelse spørger han, hvorfor Gud giver liv til de lidende.

Epistlen Efes.3,13-21 er apostlens bøn om, at menigheden må styrkes og at Kristus ved troen må bo i deres hjerter. Bemærk at nogle af ordene fra denne store tekst er flettet ind i nadverbønnen i alterbogen.

Evangeliet Lukas 7,11-17 beretter om Jesu opvækkelse af enkens søn i Nain. Og underet afsluttes med folks lovprisning: ”Gud har besøgt sit folk.”

Udvalgte salmer til dagen:
224 Stat op, min sjæl, i morgengry
736 Den mørke nat forgangen er
305 Kom, Gud Helligånd, kom brat
148 Ånden opgav enkesønnen
543 Jeg lever – og ved hvor længe fuldtrøst
731 Nu står der skum fra bølgetop
349 Herren han har besøgt sit folk

Orgelmusik til helligdagen

Dagens ”lille påske”-fejring kan passende markeres med festlige opstandelses-toner. F.eks. G. Fr. Händels Kor af Judas Maccabeus (fra oratoriet Judas Maccabeus), der på dansk/i salmebogen er kendt som ”Dig være ære”. Samme melodi er bearbejdet i Guilmants flotte Parafrase over koret fra Judas Maccabeus. På orgelkoralsiden kunne man spille Jesper Madsens fine ”Den mørke nat forgangen er” eller Per Günthers mere pompøse ”Stat op, min sjæl, i morgengry. ”Du er, opstandne sejrshelt” passer også godt til dagen; her i en udsættelse af hhv. Johann Pachelbel og Max Reger.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen