16. søndag efter trinitatis (II)

Denne søndag kaldes ”den lille påske” fordi den i evangelieteksten beretter om Lazarus’ opvækkelse fra de døde. Et glimt af påskeevangeliet et halvt år efter påske der styrker os i Opstandelsens håb.

Lektien er Sl.139,1-12 med ordene om Gud, som er i mørket og i lyset, i himlen og i dødsriget.

Epistlen 1.Kor.15,21-28 indeholder en sammenligning mellem Adam og Kristus: ligesom døden kom ind i verden med Adam (1. Mos. 3,19), kom opstandelsen ved Jesus Kristus.

Evangeliet Johannes 11,19-45 beretter om Jesus der vækker Lazarus fra de døde.

Udvalgte salmer til dagen:
732 Dybt hælder året
754 Se nu stiger solen
21 Du følger, Herre, al min færd (lektiesalme)
659 Nu åbner savnet sine øde vidder
538 At sige verden ret farvel (efter prædiken)
143 Med den Enbårnes herlighed
560 Det livets ord vi bygger på
782 Dig vandre vi så gerne med

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen