14. søndag efter trinitatis (I)

Et tema for dagen i dag er: Tro som taknemmelighed, der giver Gud æren.

Lektien er Sl.103, en stor lovsang.

Epistlen Gal.5,16-25 er et såkaldt katalog over laster og dyder, hvor onde gerninger stilles i kontrast til Åndens gode gerninger.

Som valgfri epistellæsning anføres Rom.7,15-19, hvor apostlen bekender, at det gode, som han vil, gør han ikke, men det onde, han ikke vil, det gør han.

Evangeliet Lukas 17,11-19 beretter om underet, hvor Jesus helbreder ti spedalske. Det er en frelsesgerning, og Jesus undrer sig over, at kun én kom tilbage for at give Gud æren.

Udvalgte salmer til dagen:
3 Lovsynger Herren
2 Lover den Herre
598 O Gud, du ved og kender
508 Bryd frem, mit hjertes trang at lindre
34 Gud skal alting mage
375 Alt står i Guds faderhånd
646 Som lilliens hjerte
11 Nu takker alle Gud

Orgelmusik til helligdagen

”Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn…” - dagens episteltekst (Sl. 103) rummer essensen af denne helligdag: Lov, pris og tak til Gud. ”Lovsynger Herren”, der er en gendigtning af netop denne tekst, er selvskrevet i dag og en orgelkoral herover er oplagt som præludium. Her er tre udgaver af hhv. Per Günther, Lasse Toft Eriksen og Alfred Værge. Som postludium kan man så passende vælge en takke-orgelkoral over salmen ”Nu takker alle Gud”. Her i to udgaver af hhv. Bach og Kauffmann. Et ikke-koralbundet værk til dagen kunne være Gordon Youngs efterhånden meget kendte Prelude in classic style der sprudler af umiddelbar glæde.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 

Per Günther: 55 orgelkoraler og koralfantasier  for orgel 01-019

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen
 

Merete Kuhlmann: Korbog 3  30 satser for 1-3 stemmer og orgel 02-031

 
 
 
 
 
 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Trinitatistiden her:
Musikforslag til Trinitatistiden