14. søndag efter trinitatis (II)

Et tema i dagens evangelie er: Vil du være rask? Vil du begynde et nyt liv? Vil du tage dit liv på dig som dit?

Lektien Sl.39,5ff. er en klagesalme, hvor salmisten anråber Gud om hjælp.

Epistlen 2.Tim.2,8-13 er apostlens opfordring fra sit fangenskab, at hans menighed skal holde fast i evangeliet om Jesu troskab.

Evangeliet Johannes 5,1-15 beretter om Jesu helbredelse af den lamme ved Bethesda dam.

Udvalgte salmer til dagen:
4 Giv mig, Gud, en salmetunge
395 Guds ord blev aldrig bundet
157 Betesdasøjlernes buegange
352 Herrens kirke er på jord
493 Gud Herren så til jorden ned

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen