13. søndag efter trinitatis (II)

En overskrift for denne søndag kan meget passende være Den største skal være den som tjener.

Lektien Mika 6,6-8 minder om, at hvad der er godt, har vi fået at vide: at handle retfærdigt og vandre med Gud.

Epistlen 1.Tim.1,12ff er Paulus’ ord om sit eget liv: at han er det bedste eksempel på, at Guds nåde mødte ham i barmhjertighed, selv om han havde forfulgt de kristne.

Evangeliet Mattæus 20,20-28 er Jesu ord om, at den største blandt disciplene skal være de andres tjener, for Jesus selv er kommet til verden for at frelse og tjene andre. At følge i hans spor er disciplenes opgave.

Udvalgte salmer til dagen:
402 Den signede dag
299 Ånd over Ånder
691 Loven er et helligt bud
694 Jesus, at du blev min broder
697 Herre, jeg vil gerne takke

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen