12. søndag efter trinitatis (I)

Fra denne søndag og seks gange hen over den resterende række af søndage i trinitatis beretter evangelierne om Jesu undere. Underne viser, hvem Jesus er og viser, hvordan han mødte mennesker på sin vej. Underberetningerne afsluttes typisk med den helbredtes eller de tilstedeværendes reaktion på det, som er sket (”Han har gjort alle ting vel” – ”Hvem er han?” – ”Herren har besøgt sit folk”).

Lektien Sl.115,1-9 afslører alle gudebilleder som stumme og døve – og henviser til at stole på Herren som den eneste hjælper.

Epistlen 2.Kor.3,4-9 betoner den nye pagt, som er Åndens virke.

Evangeliet Markus 7,31-37 beretter om Jesu helbredelse af en døvstum med ordet Effata, og folk forundres ved at se det. Et under kan ske. Fastholdelse af underets mulighed.

Udvalgte salmer til dagen:
735 Nu sol i øst oprinder mild
4 Giv mig, Gud, en salmetunge
309 Bøj, o Helligånd, os alle
143 Med den enbårnes herlighed
22 Gådefuld er du, vor Gud
396 Min mund og mit hjerte
5 O, havde jeg dog tusind tunger

Orgelmusik til helligdagen

Dagens tekst om helbredelsen af en døvstum leder straks tankerne hen på salmer som ”Giv mig, Gud, en salmetunge” og ”O, havde jeg dog tusind tunger”. Salmer, der findes flere gode orgelkoraler over. ”Giv mig, Gud…” findes bl.a. i en udgave af Jesper Madsen i en udgave af Henning Riiser samt en udgave af Lasse Toft Eriksen. ”O, havde jeg dog…” findes også i en udgave af Jesper Madsen og i en udgave af Mads Høck. Alternativt kan man spille et frit, lovprisende stykke som f.eks. Stanley Vanns Jubilatio.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen