11. søndag efter trinitatis (I)

Et tema for dagen er, at Gud kan finde vej og bruge den fattige og svage som sin budbringer - ”Han ophøjer de ydmyge”, som der står i dagens lektie. Paulus selv er et eksempel: den tidligere forfølger blev udvalgt til at gå ud med evangeliet.

Lektien Jobs bog 5,8-16 lovpriser Gud for de store uudgrundelige ting, som han gør. Han giver håb til den svage.

Epistlen 1.Kor.15,1-10 minder om overleveringen om Kristi opstandelse, og hvem den opstandne blev set af.  Paulus selv er den ringeste af apostlene, fordi han forfulgte de troende. ”Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er”, siger han afsluttende.

Evangeliet Lukas 18,9-14 er Jesu lignelse om farisæeren og tolderen. Et spørgsmål er: Hvem er nærmest?

Udvalgte salmer til dagen:
411 Hyggelig, rolig
10 Alt, hvad som fuglevinger fik
73 Vi synger med Maria
609 Dybt fornedres skal enhver
518 På Guds nåde
523 Min nåde er dig nok

Orgelmusik til helligdagen

Den fattige, svage og foragtede - og det overraskende i, at Guds netop regner dette menneske for retfærdigt og bruger det til sit virke/som sin budbringer, er den røde tråd i dagens tekster. Gud er nådig og barmhjertig, det er på alle måder ufatteligt og vi må synge ”Godt ikke fattes, hvem du haver kær”. Linjen stammer fra salmen ”Hyggelig rolig” og Per Günther har lavet en herlig orgelkoral over denne salme, der kredser om dagens tematik ”Guds hus og tiggernes plads”. Ellers kan foreslås Mendelsohns flotte Præludium i G-dur (her i en beskåret udgave), der med sin rolige, fremadskridende karakter måske kan illustrere Guds evige godhed. Andre stykker der måske er i lidt samme evigheds-liga kunne være en chaconne som Purcells A Ground in Gamut eller Thomas S. Dupuis’ Gavot with Variations.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen
 

Merete Kuhlmann: Korbog 2  30 korkoraler 02-005

 
 

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Trinitatistiden her:
Musikforslag til Trinitatistiden