11. søndag efter trinitatis (II)

Et tema for dagen er, at Gud kan finde vej og bruge den fattige og svage som sin budbringer. Paulus selv er et eksempel: den tidligere forfølger blev udvalgt til at gå ud med evangeliet.

Lektien 5.Mos.30,15-20 er Moses’ ord til Israel om at vælge mellem liv og lykke, død og ulykke – ”Så vælg da livet”.

Epistlen Rom.10,4-17 taler om troens retfærdighed, der holder fast ved, at Jesus er nærværende i sit ord og med sin ånd. Endvidere at ordet skal bringes videre, for troen kommer af det, der høres.

Evangeliet Lukas 7,36-50 beretter om kvinden, der salver Jesus i farisæerens hus. Hvem er nærmest ved kærlighed og tilgivelse? Nåden er for dem, der har brug for den.

Udvalgte salmer til dagen:
739 Rind nu op i Jesu navn
164 Øjne, I var lykkelige
250 Kommer, sjæle, dyrekøbte
397 Trods længselens smerte
151 Med sin alabasterkrukke

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 
 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen