1. søndag i fasten (II)

Dagens læsninger kredser om begrebet fristelse. Fristelse som misundelse (Kain og Abel) og som begær efter magt (Jesu disciple).

Lektien 1.Mos.4,1-12 fortæller om Kain der slår sin bror Abel ihjel.

Epistlen Jakobs brev 1,9-16 advarer mod at lægge fristelsen tilbage i Gud, som om den var hans vilje. Gennem prøvelse og fristelse skal menigheden nå frem til Guds evige mål.

Evangeliet Lukas 22,24-32 er Jesu ord til disciplene om at i troen på Jesus er den, som tjener de andre, den største. Og heri er Jesus selv forbilledet for dem. At tjene er større end at herske.

Udvalgte salmer til dagen:
601 Herlighedens Gud
698 Kain, hvor er din bror
496 Af dybsens nød
45 Jeg går i fare, hvor jeg går
475 Går det, Herre, som jeg vil
616 Herrens røst, som aldrig brister
536 Udrust dig, helt fra Golgata

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

Kormusik til helligdagen
 

Merete Kuhlmann: Korbog 2  30 korkoraler 02-005

 
 

Lutherrosen - 17 salmer  Salmebog FUK139