1. søndag i advent (I)

En overskrift for denne første søndag i advent kunne være: Ærens konge kommer - Jesus flytter ind i Jerusalem.

Lektien Sl.24 er ordene om ærens konge, der drager ind gennem Jerusalems porte.

Epistlen Rom.13,11-14 er apostlens ord om, at dagen er nær og frelsen er kommet nærmere.

Evangeliet Mattæus 21,1-9 er beretningen om Jesu indtog i Jerusalem på et æsel.

Jesus viser sig som ”Herren der kommer” ved at ride ind i Jerusalem, med træk der peger tilbage på kong David og med ord, der udtrykkeligt citerer profeten Zakarias’ ord (Zak.9,9) som opfyldt. Den sluttende lovsang fra folkeskaren citerer Sl.118,25f. om ham, som kommer i Herrens navn.

I øvrigt er teksten Mattæus 21,1-9 den eneste evangelietekst (bortset fra juleevangeliet Lukas 2,1-14), som forekommer to gange i alterbogen, første søndag i advent og palmesøndag.

Udvalgte salmer til dagen:
74 Vær velkommen, Herrens år
78 Blomstre som en rosengård
84 Gør døren høj
80 Tak og ære være Gud

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Adventstiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 

Lasse Toft Eriksen: 25 enkle orgelstykker   01-040

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 
 

Lasse Toft Eriksen: 26 enkle orgelstykker   01-046

Kormusik til helligdagen
 
 
 

Lutherrosen - Antologi for ligestemmigt kor  (20 satser) FUK141

 

Korsatser fra Kirkesangbogen IV  16 satser for blandet kor SATB (hæfte 2) FUK152

 
 
 
 
 
 
 

Søren Birch: 15 Bibelske motetter  - for blandet kor a cappella 02-035

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Adventstiden her:
Musikforslag til Adventstiden