1. søndag efter trinitatis (II)

Temaer for dagens tekster er: Hvad er sand rigdom? Hvad er det væsentlige i vores eksistens? Hvad lever vi for?

Lektien fra Præd.5,9ff advarer mod pengenes magt.

Epistlen 1 Tim.6,6-12 formaner til gudsfrygt og nøjsomhed.

Evangeliet Lukas 12,13-21 er ord af Jesus om rigdommens farer, eksemplificeret ved lignelsen om den rige bonde. Verdslig rigdom contra rigdom hos Gud.

Udvalgte salmer til dagen:
614 Far verden, far vel
633 Har hånd du lagt på Herrens plov
45 Jeg går i fare, hvor jeg går
376 Lyksaligt det folk, som har øre for klang
483 Slip os arme ej
Fra 100 salmer: 862 Gå i mørket med lyset

Orgelmusik til helligdagen

De udvalgte salmer og de foreslåede orgelkoraler afspejler ikke altid hinanden. Man kan lade sig inspirere på kryds og tværs og finde endnu flere musikforslag til hele Trinitatistiden her.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen