1. søndag efter påske (I)

Lyset fra opstandelsen påskedag skinner stadig denne søndag og derudover er Tvivl og Tro omdrejningspunktet for dagens evangelium.

Lektien Sl.30 er en lovsang, som har motivet: at reddes fra dybet og dødsriget, bevægelsen fra sorg til glæde.

Epistlen 1.Johs.5,1-5 betoner, at den som tror på Jesus som Kristus er født af Gud. Altså barneforholdet til Gud betones.

Som valgfri lektie læses Ap.Gern.2,22-28 som er Peters pinseprædiken om Jesu lidelse, død og opstandelse, og som teksthenvisning anføres Sl.16,8ff.

Evangeliet Johannes 20,19-31 beretter om den opstandne Jesu møde med disciplene påskedags aften. Og derefter om hans møde med dem otte dage senere, søndag efter påskedag, hvor den tvivlende Thomas kom til at tro på Jesu opstandelse.

Udvalgte salmer til dagen:
234 Som forårssolen morgenrød
249 Hvad er det at møde den opstandne mester
408 Nu ringer alle klokker mod sky
248 Med thomaskravet står vi her
246 Kom, lad os tømme et bæger på ny

Orgelmusik til helligdagen

Tiden her mellem påske og pinse er en glædestid med efterklang af påske. Lys og påske-agtig passer til dagen. F.eks. Johann L. Krebs Præludium i C-dur, Telemanns lille Gavotte i F-dur eller en påskeorgelkoral som Johann H. Buttstedt ”Krist stod op af døde” eller Lasse Toft Eriksen "Påskeblomst! hvad vil du her".
Klik på linket for at høre musikken på YouTube. 

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Kormusik til helligdagen