1. søndag efter påske (II)

Lyset fra opstandelsen påskedag skinner stadig denne søndag og derudover er Tvivl og Tro omdrejningspunktet for dagens evangelium.

Lektien Es.43,10-12 forkynder, at den, der hører det profetiske ord, bliver et vidne (I er mine vidner, siger Herren).

Lektien Ap.Gern. 2,22-28 er et uddrag af Peters pinseprædiken.

Epistlen 1.Peter 1,17-25 betoner, at Kristi dyrebare blod (som påskelam) har løskøbt menigheden fra et tomt liv til et liv med håb. Menneskeliv er som græs, der visner, men Guds ord bliver evindelig.

Evangeliet Johannes 21,15-19 beretter om Jesu møde og hans gentagne spørgsmål til fornægteren Peter: Elsker du mig? Fornægteren genoprejses og indsættes som hyrde.

Udvalgte salmer til dagen:
403 Denne er dagen
678 Guds fred er glæden i dit sind
349 Herren han har besøgt sit folk
249 Hvad er det at møde den opstandne mester
234 Som forårssolen morgenrød

Orgelmusik til helligdagen

Tiden her mellem påske og pinse er en glædestid med efterklang af påske. Lys og påske-agtig passer til dagen. F.eks. Johann L. Krebs Præludium i C-dur, Telemanns lille Gavotte i F-dur eller en påskeorgelkoral som Johann H. Buttstedt ”Krist stod op af døde” eller Lasse Toft Eriksen "Påskeblomst! hvad vil du her".
Klik på linket for at høre musikken på YouTube. 

 
 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Kormusik til helligdagen