1. søndag efter helligtrekonger (I)

Man har somme tider kaldt denne søndag ”forældrenes dag”, fordi prædiketeksterne indeholder aspektet ”forældre og børn”, - her i første tekstrække hører vi om Jesus, der bliver fundet i templet, og lod forældrene se, at han var ”i sin faders hus.” En overskrift for dagen kunne være At høre til.

Lektien er Sl.84, en lovsang for at være i Herrens hus.

Epistlen Rom.12,1-5 formaner til at indse, at alle i troen er blevet til eet legeme med Kristus, forpligtet til at være opmærksomme på de andre.

Epistelteksten fra Rom.12 fortsætter de følgende søndage efter første tekstrække i lectio continua, dvs. kontinuerlig læsning (Rom.12,6-16 og Rom.12,16b -21).

Evangeliet Lukas 2,41-52 er den eneste barndomsberetning i evangelierne, og viser den tolvårige Jesus i templet, som han betegner som sin Faders hus.

Udvalgte salmer til dagen:
411 Hyggelig, rolig
140 I Nazaret, i trange kår
69 Du fødtes på jord
139 Hvor stor er dog den glæde

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen
 
 
 
 

Lasse Toft Eriksen: 17 Luther-motetter  for blandet kor a cappella 02-012

 

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Helligtrekongertiden her:
Musikforslag til Helligtrekongertiden