1. søndag efter helligtrekonger (II)

Man har somme tider kaldt denne søndag ”forældrenes dag”, fordi prædiketeksterne indeholder aspektet ”forældre og børn”, - her i anden tekstrække hører vi om mødrene, der bringer børnene til Jesus, for at han skal velsigne dem.

Lektien fra Sl.8 lovpriser Gud for skaberværkets storhed og siger ”Hvad er da et menneske, at du husker på det?”

Epistlen Kol.1,15-19 er en smuk lovprisning af Kristus, i formen rytmisk og med karakter af trosbekendelse til Kristus, der viser Guds billede og lader Guds kraft tage bolig i sig.

Evangeliet Markus 10,13-16 er Jesu ord om de små børn, og opfordringen til at tage imod Guds rige som et lille barn.

Udvalgte salmer til dagen:
445 Af diendes og spædes mund
449 Vor Herre tar de små i favn
348 Tør end nogen ihukomme
364 Al magt på jorden og i himlen
Fra 100 salmer: 864 Må din vej gå dig i møde

Orgelmusik til helligdagen
 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

Kormusik til helligdagen