1. søndag efter helligtrekonger (II)

Man har somme tider kaldt denne søndag ”forældrenes dag”, fordi prædiketeksterne indeholder aspektet ”forældre og børn”, - her i anden tekstrække hører vi om mødrene, der bringer børnene til Jesus, for at han skal velsigne dem.

Lektien fra Sl.8 lovpriser Gud for skaberværkets storhed og siger ”Hvad er da et menneske, at du husker på det?”

Epistlen Kol.1,15-19 er en smuk lovprisning af Kristus, i formen rytmisk og med karakter af trosbekendelse til Kristus, der viser Guds billede og lader Guds kraft tage bolig i sig.

Evangeliet Markus 10,13-16 er Jesu ord om de små børn, og opfordringen til at tage imod Guds rige som et lille barn.

Udvalgte salmer til dagen:
411 Hyggelig rolig
445 Af diendes og spædes mund
449 Vor Herre tar de små i favn
348 Tør end nogen ihukomme
364 Al magt på jorden og i himlen
Fra 100 salmer: 864 Må din vej gå dig i møde

Orgelmusik til helligdagen

Der er en festlig og en let tone over denne dags tekster og evangelieteksten med de velkendte ord: ”Lad de små børn komme til mig” kalder på let og legende musik.

Bachs elegante tostemmige Invention i F-dur er måske et bud. Også Lasse Toft Eriksens Rondo-præludium i C har noget legende over sig. Andre bud kunne være Carl Nielsens fine Præludium i G-dur, Samuel Wesleys Hornpipe fra en orgelkoncert eller den muntre The Lord Mayor’s swanhopping Trumpet Tune af en ukendt engelsk komponist.
Klik på linket for at høre musikken på YouTube.

 

Danske Orgelkoraler  303 koralbearbejdelser 01-012

 
 

Carl Nielsen: Orgel album  / Organ Album 01-011

 

Alle Tiders Orgelmusik   01-042

 

Når dagen hælder - Orgelmusik til begravelser   01-031

  • 69. Præludium i G-dur (Carl Nielsen) Er også udgivet i "Carl Nielsen - Orgel Album"  

Kormusik til helligdagen
 
 
 

Tag også et kig i vores oversigt over orgel- og kormusik til hele Helligtrekongertiden her:
Musikforslag til Helligtrekongertiden